HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ

 

* ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

 

*TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP (PLC)


 

 

 

* SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

 

 

* KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

 

 

* TIN HỌC ỨNG DỤNG