THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ MỞ NGHỀ VẼ TRUYỆN TRANH

04/10/2016 15:20 | Lượt xem: 649

 UBND quận Phú Nhuận

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Tên nghề:  VẼ TRUYỆN TRANH

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

-    Học sinh THCS trở lên

-      Đủ sức khỏe

-      Độ tuổi: Từ 15 tuổi trở lên

-      Có đam mê và nhu cầu học vẽ truyện tranh

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 6 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: 

- Kiến thức:

       + Nắm bắt kiến thức vẽ tay cơ bản cho công việc sáng tác truyện tranh.

+ Tạo hình nhân vật, phối cảnh và bố cục trang -  khung

+ Tạo sắc độ - tương phản – hiệu ứng cho tác phẩm

- Kỹ năng:

+ Học viên có đầy đủ khả năng, kỹ năng để vẽ tay các tác phẩm theo yêu cầu

+ Am hiểu phương pháp kể chuyện, cách thức tạo hình nhân vật, lập bố cục trang – khung cho truyện.

+ Thực hành thể hiện một tác phẩm truyện tranh theo chủ đề từ khả năng cảm thụ, sáng tạo, chuyển hóa và diễn đạt bằng phương tiện nghệ thuật tạo hình.

- Thái độ:

       +  Học tập nghiêm túc

       + Làm việc có khoa học, bám sát yêu cầu của giảng viên

2. Cơ hội việc làm:  

+ Tham gia thiết kế vẽ truyện tranh độc lập; nhân vật, bối cảnh;

+ Tham gia vào các công ty vẽ truyện tranh.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:   

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 9,5 tháng (Tuần 3 b – 1 buổi/3 giờ)

- Thời gian học tập: 38 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 324 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 18 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 342 giờ

 - Thời gian học lý thuyết: 108 giờ; Thời gian học thực hành: 216 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:  

Mã MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

 

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

 

 

 

 

MĐ 01

Nhập môn vẽ truyện tranh

92

27

62

3

MĐ 02

Căn bản vẽ truyện tranh

36

12

21

3

MĐ 03

Nâng cao vẽ truyện tranh

104

36

65

3

MĐ 04

Chuyên đề kịch bản cho truyện tranh

26

9

14

3

MĐ 05

Chuyên đề bố cục trong truyện tranh

42

12

27

3

MĐ 06

Chuyên đề hiệu ứng trong truyện tranh

42

12

27

3

Tổng cộng

342

108

216

18